poranenie miechy
poúrazový stav

Neurogym je prvý a jediný špecializovaný „gym“ na Slovensku pre dospelých a deti s poranením miechy a neurologickým ochorením.

NeuroGym team

Poranenie miechy

K poraneniam miechy dochádza veľmi často, či už pri autohavárií, skoku do vody, jazde na bicykli / motorke a pod.. Rozlišujeme funkčné alebo anatomické poškodenie miechy. Pri funkčnom dochádza k otrasu, stlačeniu alebo pomliaždeniu miechy. Rehabilitačný proces pri týchto poraneniach prebieha jednoduchšie. Anatomické poškodenie spôsobuje prerušenie miechy, ktoré môže byť úplné alebo čiastočné.  Rehabilitačný proces je zdĺhavejší no nie nemožný,  odvíja sa od úrovne poškodeného segmentu chrbtice.

Využívame

ŠPECIALIZOVANÝ GYM KONCEPT

fyzioterapeutické metódy

CVIČENIE V UGUL KLIETKE

ELEKTROSTIMULÁCIA

V našom centre sa zameriavame na posilňovanie aktívnych svalových skupín, aktivitu neaktívnych svalových skupín, neurorehabilitáciu, neurostimuláciu, proprioceptívnu stimuláciu,  vertikalizáciu, zmierňovanie spazmov, strečing, zlepšovanie ADL činností, nácvik vstávania, stoja a chôdze.

Cenník

ŠPECIALIZOVANÝ GYM KONCEPT

CVIČENIE V UGUL KLIETKE

ELEKTROSTIMULÁCIA

Poúrazový stav

Poúrazové stavy zahŕňajú širokú škálu poranení. Môžu byť komplikované alebo jednoduché. Pri komplikovaných poraneniach dochádza väčšinou k vážnejšiemu poškodeniu organizmu. V okolí poraneného segmentu môže dochádzať k atrofii svalových skupín, obmedzeniu pohybu, vzniku hematómu, k poruche prekrvenia a mnoho ďalšieho. Všetko závisí od druhu, miesta a rozsahu poškodenia.  Správna rekonvalescencia, včasná intervencia a rehabilitácia sú veľmi dôležité.

Využívame

ŠPECIALIZOVANÝ GYM KONCEPT

fyzioterapeutické metódy

ELEKTROSTIMULÁCIA

V našom centre sa zameriavame na posilnenie oslabených svalových skupín, na obnovu fyziologických rozsahov daných kĺbov, na starostlivosť o jazvu, na prinavrátenie všetkých funkcií, k urýchleniu rekonvalescencie,  na zmiernenie hematómu, na ovplyvnenie skrátených svalových  skupín a prinavrátenie k bežnému životu.

Cenník

ŠPECIALIZOVANÝ GYM KONCEPT

FYZIO TRÉNING

ELEKTROSTIMULÁCIA

Referencie

Scroll to Top